Закрити close

ВСТУП

Кодекс поведінки - етичні принципи, які регулюють спосіб ведення бізнесу «MET Груп».

Кодекс поведінки слугує лише загальною настановою і не в силі охоплювати всіх можливих ситуацій. Отже, у рамках цього Кодексу поведінки «MET Груп» очікує, що всі працівники виявлятимуть здоровий глузд і звертатимуться по допомогу або настанову з будь-якого питання щодо поведінки у конкретних ситуаціях до свого безпосереднього керівника або члена Комітету з дотримання вимог «MET Груп».

Принципи Кодексу поведінки може бути доповнено додатковими документами, у тому числі директивами та політиками. У разі розходжень між Кодексом поведінки (або іншою додатковою документацією) і місцевими законами або нормативно-правовими актами застосовуються ті правила, які суворіші.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Чесність, справедливість, взаємоповага, професіоналізм та прозорість є основою ділової поведінки «MET Груп». Ці принципи визначають нашу поведінку щодо своїх колег, а також ділових партнерів, клієнтів, органів влади та громадськості.

«MET Груп» очікує, що персонал завжди діятиме належно та відповідально. Насильство, дискримінація та утиски не допускаються.

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Увесь персонал завжди має дотримуватись усіх застосовних законів та нормативних актів, а також внутрішніх правил, інструкцій та процедур. Працівники мають знати стандарти, які стосуються їхньої професійної діяльності.
«MET Груп» надає особливу увагу сумлінності своїх ділових партнерів.

«MET Груп» дотримується всіх санкційних режимів, а також чинних правил боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Особисті, сімейні або інші зв'язки персоналу можуть суперечити інтересам «MET Груп», її діловим партнерам або клієнтам. Працівників просять уникати ситуацій, які можуть призвести до можливого конфлікту інтересів, або — коли цього не можна уникнути — негайно інформувати безпосереднього керівника чи члена Комітету з дотримання вимог «MET Груп», щоб знайти взаємоприйнятний спосіб розв'язання ситуації.

Працівники можуть брати активну участь у житті громадянського суспільства в неробочий час, у тому числі і в політичній діяльності. Така участь має відповідати етичним цінностям «MET Груп» і не суперечити посаді відповідного члена персоналу.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

З інформацією та комерційними таємницями, які є конфіденційними або не підлягають розголошенню, слід поводитись обережно. Конфіденційну та непублічну інформацію і комерційні таємниці дозволяється передавати всередині компанії або за її межами лише з огляду на чинні внутрішні правила як під час трудових (або аналогічних) відносин з «MET Груп», так і після них. Конфіденційну та непублічну інформацію від несанкціонованого доступу має бути захищено за допомогою відповідних правових, технічних та загальноорганізаційних функцій.

Усі працівники повинні дотримуватися особливої обережності при роботі з персональними даними, а також з іншою конфіденційною інформацією, такою як стратегії, плановані злиття та поглинання, очікувані ділові угоди, розрахунки цін, пропозиції або майбутні кадрові зміни у корпоративних функціях.

«MET Груп» вимагає, щоб усі її працівники, менеджери та інші зацікавлені сторони були знайомі з політикою та правилами безпеки у сфері інформаційних технологій. Паролі, перепустки та ключі мають бути захищеними і не передаватися третім особам.

ЗОВНІШНЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Тільки працівники, наділені відповідними повноваженнями, мають право надавати та приймати інформацію від імені компанії всередині «MET Груп» та/або за її межами.

Маючи справи із зацікавленими сторонами, персонал повинен завжди поводитися в дусі співпраці, відкритості та поваги.

ПРОФЕСІЙНА ТА ФІНАНСОВА ЧЕСНІСТЬ

Персонал повинен захищати фінансові інтереси «MET Груп». «MET Груп» очікує, що її працівники створюватимуть правдивий, точний та об'єктивний імідж «MET Груп».

Персонал повинен захищати активи «MET Груп» (у тому числі речі, котрі «MET Груп» їм довірила) від втрати, пошкодження, неправильного використання, крадіжки, шахрайства тощо, а також розумною мірою обмежити використання, не пов'язане з бізнесом.

ХАБАРНИЦТВО ТА КОРУПЦІЯ

Одержання або надання персональних переваг (грошових або інших послуг) пасодовим особам, конкурентам, діловим партнерам та іншим третім сторонам з метою поліпшення становища «MET Груп» забороняється.

Про будь-які хабарі, котрі пропонуються працівникам, слід негайно повідомляти будь-якому членові Комітету з дотримання вимог «MET Груп». Прийняття та вручення звичайних подарунків, пільг та запрошень, що мають незначну цінність, дозволяється. Якщо маєте сумніви, що подарунки, пільги або запрошення є доречними, необхідно звернутися до свого безпосереднього керівника або будь-кого з членів Комітету з дотримання вимог «MET Груп». Грошові подарунки, незалежно від суми, приймати або пропонувати забороняється.

Відповідні благодійні пожертви допускаються за умови попередньої консультації з керівництвом.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Здоровий, працездатний та мотивований персонал має важливе значення для довгострокового успіху «MET Груп». Безпека та захист людей і довкілля є пріоритетом компанії.

«MET Груп» проєктує всі робочі місця відповідно до визнаних вимог з охорони здоров'я та техніки безпеки. Особливу увагу належить приділяти вимогам охорони здоров'я та техніки безпеки для всіх фізичних робіт, які виконуються за межами офісного середовища.

«MET Груп» проводить постійне навчання та інформування всього персоналу щодо стандартів безпеки. Кожен лінійний менеджер несе відповідальність за захист здоров'я та безпеки свого персоналу і проходить відповідне навчання.

Про невідповідності та порушення стандартів безпеки праці або охорони здоров'я необхідно негайно повідомляти керівникові згідно з відповідними внутрішніми правилами або будь-кому з членів Комітету з дотримання вимог «MET Груп».

«MET Груп» зобов'язується захищати здоров'я та безпеку третіх осіб, які перебувають у сфері впливу «MET Груп» (наприклад, як постачальник послуг або відвідувач).

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

«MET Груп» бере на себе відповідальність за охорону довкілля та раціональне використання природних ресурсів. Ми переконані і згодні з тим, що якість життя майбутніх поколінь можна зберегти тільки завдяки дотриманню визнаних екологічних стандартів.

«MET Груп» бере активну участь у діалогах з відповідними групами зацікавлених сторін і підтримує обрані програми для позитивного впливу на громадянське суспільство.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ТА БОРОТЬБА З НИМИ

Правила, викладені в Кодексі поведінки, є невід'ємною частиною і відображенням ділової культури «MET Груп». Усі працівники несуть відповідальність за те, щоб ці правила завжди дотримувалися.

«MET Груп» не терпить порушень Кодексу поведінки і вживатиме відповідних заходів з огляду на тяжкість порушення і ступінь провини. До можливих дисциплінарних заходів належать: попередження, догани, звільнення з роботи. У разі серйозних порушень «MET Груп» залишає за собою право інформувати органи кримінального переслідування та/або ініціювати судовий розгляд справи відповідно до цивільного законодавства.

«MET Груп» закликає всіх працівників повідомляти про серйозні порушення Кодексу поведінки безпосередньому керівникові або будь-якому членові Комітету з дотримання вимог «MET Груп». Усі випадки, про які буде повідомлено керівництву, розглядатимуться в умовах найсуворішої конфіденційності.